Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

 

 

Κρατήρας από την Capoue στην Ιταλία με ερυθρόμορφη παράσταση προετοιμασίας αθλητών σε παλαίστρα. Εικονίζεται αθλητής να χύνει ελαιόλαδο από αρύβαλλο για να αλείψει το σώμα του (510-500 π.Χ.).
Κύλικας με ερυθρόμορφη παράσταση δύο αθλητών που ετοιμάζονται να αποξέσουν το ελαιόλαδο από το σώμα τους με ειδικά μεταλλικά αντικείμενα, τις στλεγγίδες (460 π.Χ.).
Ανάγλυφη μαρμάρινη βάση από τη βορειο- δυτική κλίτυ της Ακρόπολης των Αθηνών με πα- ράσταση όπου αθλητές καθα- ρίζουν το ελαιό- λαδο και τη σκό- νη από το κορμί τους (500 π.Χ.).
Παναθηναϊκός αμφορέας με μελανόμορφη παράσταση δόλιχου δρόμου (500 π.Χ.).
Η χρήση του ελαιολάδου στις αθλητικές δραστηριότητες ήταν γνωστή σε όλο τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Οι αθλητές συνήθιζαν να αλείφουν για λόγους υγιεινής το σώμα τους με ελαιόλαδο πριν από κάθε προπόνηση ή αγώνα. Στη συνέχεια όταν τελείωνε η άσκηση αφαιρούσαν το ελαιόλαδο μαζί με τη σκόνη και τον ιδρώτα με ένα μεταλλικό εξάρτημα τη στλεγγίδα. Μετά τους αγώνες η τεχνική μάλαξη των μυών με ελαιόλαδο βοηθούσε στην ξεκούραση του αθλητή. Οι παναθηναϊκοί αμφορείς ήταν κρατικά αγγεία όπου την ευθύνη της κατασκευής και της απονομής τους την είχε η Αθηναϊκή πολιτεία. Τα αγγεία αυτά ήταν τα έπαθλα που δίδονταν γεμάτα ελαιόλαδο στους νικητές (πρώτος και δεύτερος), των αγώνων στα Παναθήναια. Τα Παναθήναια γίνονταν κάθε τέσσερα χρόνια, στα τέλη του μηνός Εκατομβαιώνος (δεκαπενταύγουστο). Ο αριθμός των παναθηναϊκών αμφορέων που δίνονταν ως έπαθλο, κυμαίνονταν από 1 μέχρι 140. Οι νικητές των δρόμων έπαιρναν έπαθλο τη ποσότητα των 50-70 αμφορέων. Οι παναθηναϊκοί αμφορείς χωρούσαν περίπου 36 κιλά ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο αυτό συλλέγονταν από τις ιερές ελιές της Αθηνάς, τις Μορίες. Η συνολική ποσότητα του ελαιολάδου που χρειάζονταν η πόλη για να γεμίσει τους αμφορείς-έπαθλα υπολογίζεται ότι θα ζύγιζε από 43 έως και 72 τόνους.