ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

 

 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
Αργυρό δεκάδραχμο Αθηνών (467 π.Χ.). .
Στο μπροστινή πλευρά του νομίσματος απεικονίζεται η Αθηνά με κράνος στεφανωμένο με φύλλα ελιάς.

Στην πίσω πλευρά του νομίσματος απεικονίζονται μία κουκουβάγια με ανοικτά φτερά και ένα μικρό κλαδί ελιάς στο πάνω αριστερό μέρος του νομίσματος.
Αργυρό τετράδραχμο Αθηνών (440- 420 π.Χ.)
Στην μπροστινή πλευρά του νομίσματος απεικονίζεται η Αθηνά με κράνος στεφανωμένο με φύλλα ελιάς.

 

Στην πίσω πλευρά του νομίσματος απεικονίζονται μία κουκουβάγια και ένα μικρό κλαδί ελιάς, τα ιερά σύμβολα της Αθηνάς.

 

Αργυρό τετράδραχμο Αθηνών (2ος αι. π.Χ.).
Στην πίσω πλευρά του νομίσματος απεικονίζεται μία κουκουβάγια η οποία στέκεται πάνω σε παναθηναϊκό αμφορέα, μέσα σε ένα στεφάνι από φύλλα ελιάς.