Ημερίδα και Θερινό Σχολείο για την Υδροπονία στο Ινστιτούτο

Το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, στα πλαίσια του έργου «HYDROFLIES: Ορθολογική Διαχείριση Βιοτικών και Αβιοτικών Παραμέτρων σε Υδροπονική Καλλιέργεια Τομάτας και Μαρουλιού», που εντάχθηκε βάση της Κ3_01_03 στις 15-10-2012 στο πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα- Κύπρος 2007-2013, με συγχρηματοδότηση κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, πρόκειται να διοργανώσει Ημερίδα και Θερινό Σχολείο για την Υδροπονία.
Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 30 Μαΐου 2014 και ώρα 9:30, στην Αίθουσα «Νίκος Ψυλλάκης» του Ινστιτούτου, διοργανώνεται Ημερίδα με τίτλο «Υδροπονία στην Κρήτη – Παρόν και Μέλλον». Για περισσότερες πληροφορίες:
 
Παράλληλα, το Σάββατο 31 Μαίου 2014 ξεκινά θερινό σχολείο με θέμα «Υδροπονική Καλλιέργεια Κηπευτικών», το οποίο περιλαμβάνει 3 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και 6 ώρες πρακτικής σε θερμοκήπια υδροπονίας στο Ινστιτούτο και στο ΜΑΙΧ. Για περισσότερες πληροφορίες:
 
 

Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ελαιολάδου
oliveoil lab

nt4d

service en

Olive FruitΕνημερωτικά φυλλάδια

Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www