Σεμινάριο “Προχωρημένο εργαστήριο χαρτογράφησης ζιζανίων ως εργαλείο της οικολογίας φυτών και της διαχείρισης ζιζανίων“

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, συμμετείχε ως εταίρος στον Σεμινάριο "Προχωρημένο εργαστήριο χαρτογράφησης ζιζανίων ως εργαλείο της οικολογία φυτών και της διαχείρισης ζιζανίων" που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά στις 16-18 Σεπτεμβρίου 2019. Η γλώσσα του Ανωτέρου Εργαστηρίου ήταν τα Αγγλικά.
Το Ινστιτούτο, συνέβαλε στις δράσεις του εργαστηρίου, με την διάθεση του αγροκτήματος με την Εθνική Συλλογή Εσπεριδοειδών για της ανάγκες της πρακτικής άσκησης των συμμετεχόντων. Στο σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Ινστιτούτου, Δρ. Ανδρέας Ντούλης, παρουσίασε τις ερευνητικές δραστηριότητες και τις αναπτυξιακές προοπτικές του Ινστιτούτου.
Κατά την πρακτική άσκηση του σεμιναρίου, ο Ερευνητής εσπεριδοειδών Δρ. Ζιώγας Βασίλειος, καλωσόρισε και ξενάγησε τους συμμετέχοντες στην Εθνική Συλλογή Εσπεριδοειδών του Ινστιτούτου ενημερώνοντας τους σχετικά με την ύπαρξη και τη σημασία της στην εσπεριδοκαλλιέργεια.
Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε ταυτοποίηση ζιζανίων που αναπτύσσονται στον χώρο της Εθνικής Συλλογής Εσπεριδοειδών του ΙΕΛΥΑ με την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών ενώ πραγματοποιήθηκε και επίδειξη πτήσης μη επανδρωμένου ιπτάμενου μέσου (drone) για τον σκοπό αυτό. Στα πλαίσια του σεμιναρίου τονίστηκε η ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και των ερευνητικών φορέων για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των μη ενδημικών ζιζανίων, μέσω της δημιουργίας ενός διεθνούς παρατηρητηρίου με τη συμμετοχή και του ΙΕΛΥΑ.

pic1

 

pic2

 

pic3

 

pic4

 

 

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www