3η Συνάντηση Ερευνητών Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου

Την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, η 3η ετήσια Συνάντηση των Ερευνητών του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ) του ΕΛΓΟ "ΔΗΜΗΤΡΑ". Κύριος σκοπός της 3ης δια ζώσης αυτής συνάντησης ήταν η επίτευξη μιας επιτυχούς και όσο το δυνατό γρηγορότερης 'όσμωσης' μεταξύ των νέων και παλαιότερων ερευνητών του ΙΕΛΥΑ. Σε αυτήν παρεβρέθηκαν 23 από τους 26 ερευνητές του ΙΕΛΥΑ από όλες τις μονάδες Χανιά, Καλαμάτα, Αθήνα και Ηράκλειο και η Γενική Διευθύντρια της Αγροτικής Ερευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Δρ Ειρήνη Πιτταρά.
Κατά την συνάντηση, και με στόχο την αμφίδρομη ενημέρωση και γνωριμία, παρουσιάστηκε αρχικά η δομή της ΓΔΑΕ καθώς και η δομή, οι ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες του ΙΕΛΥΑ. Στην συνέχεια οι 12 (από τους 14) νέοι ερευνητές που παρευρέθηκαν παρουσίασαν την πρότερη ερευνητική και επαγγελματική τους διαδρομή και έδωσαν σε αδρές γραμμές τις ερευνητικές τους προτεραιότητες μετά την ανάληψη καθηκόντων στο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
Μετά τις παρουσιάσεις ακολούθησε σύσκεψη τύπου world café γύρω από 2 ερωτήματα:
α) Λαμβάνοντας υπόψιν την γεωγραφική και θεματική 'διασπορά' του ΙΕΛΥΑ ποιες ενέργειες / δράσεις θα αυξήσουν τις δυνατότητες / ερευνητική αποτελεσματικότητα του ΙΕΛΥΑ μέσω της ώθησης που μπορεί να δώσει η αλληλεπίδραση, η εγγύτητα και η συμπληρωματικότητα των εξειδικεύσεών. των ερευνητών του;
β) Λαμβάνοντας υπόψιν την πρόσφατη αύξηση και την σύνθεση του ερευνητικού δυναμικού του Ινστιτούτου ποιες δράσεις θα συνεισφέρουν στην εξωστρέφεια του ΙΕΛΥΑ στην αλληλεπίδραση με την υπόλοιπη ερευνητική κοινότητα της χώρας και με τους φορείς χρήστες των ερευνητικών αποτελεσμάτων; Οι απόψεις/προτάσεις που κατεγράφησαν συζητήθηκαν από όλους μαζί και τέθηκαν προτεραιότητες, και στόχοι δράσεων.

Picture1

 

Picture3

 

Picture2

 

Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ελαιολάδου
oliveoil lab

nt4d

service en

Olive FruitΕνημερωτικά φυλλάδια

Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www