News - Announcements

2ο Newsletter του έργου SUSTAINOLIVE

 
 

Δελτίο τύπου για το έργο ESPERaspis

Δελτίο τύπου

 

Δελτίο Τύπου εναρκτήριας διαδικτυακής συνάντησης του έργου GoCitrus

Δελτίο Τύπου

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα ARTOLIO

Σχετικά με το Ερευνητικό Πρόγραμμα ARTOLIO ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ενημερώνει τους Έλληνες παραγωγούς ότι:

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα για τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ αφορά σε 5 παραγωγούς και 2 ελαιοτριβεία του Νομού Μεσσηνίας. Η επιχορήγηση θα είναι 12.000 ΕΥΡΩ για τους παραγωγούς και 10.000 ΕΥΡΩ για τα ελαιοτριβεία, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις με σκοπό πάντα την εξυπηρέτηση των στόχων του ερευνητικού προγράμματος.

Πιο συγκεκριμένα οι 5 παραγωγοί που θα επιλεγούν τελικά να συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα θα πρέπει να διαθέτουν αγροκτήματα με ελαιόδενδρα έκτασης τουλάχιστον ενός εκταρίου δηλαδή 10 στρεμμάτων, μη αρδευόμενα αλλά με δυνατότητα άρδευσης από κοντινό σημείο υδροληψίας. Τα χρήματα που θα δοθούν από το πρόγραμμα θα αφορούν στην εγκατάσταση αυτόματων συστημάτων άρδευσης και λίπανσης καθώς και αισθητήρων μέτρησης εδαφικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων.

Για τα 2 ελαιοτριβεία που θα επιλεγούν να συμμετέχουν τα χρήματα που θα δοθούν αφορούν σε αυτόματα συστήματα μέτρησης ελαιοπεριεκτικότητας ή και αισθητήρες – αυτοματισμούς στην γραμμή παραγωγής. Τα ελαιοτριβεία που θα επιλεγούν, θα δεχθούν τον ελαιόκαρπο των παραγωγών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και θα εφαρμόζουν υποχρεωτικά συγκεκριμένο πρωτόκολλο κατά τη διαδικασία έκθλιψης του ελαιοκάρπου που θα προσκομίζεται από τους ανωτέρω ελαιοπαραγωγούς.
Για περισσότερες πληροφορίες παραγωγοί και ελαιοτριβείς του Νομού Μεσσηνίας μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και στα τηλέφωνα 2721091984 / 2721029812 εργάσιμες μέρες και ώρες, αναζητώντας τον υπεύθυνο του προγράμματος κο Παναγιώτη Κάτσαρη.

https://www.facebook.com/ENICBCMed/?fref=mentions&__tn__=K-R

ARTOLIO

Ακολουθεί αναλυτική πρόσκληση και αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα σε μορφή PDF.

Κάτσαρης Παναγιώτης
Γεωπόνος Βιοτεχνολόγος
ΕΛ.Γ.Ο. "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Τμήμα Ελαίας & Οπ/κών Καλαμάτας
Λακωνικής 87 Τ.Κ 24100 Καλαμάτα
Τηλ: 27210 91984, 27210 29812
Φαξ: 27210 27133

 

Ανακοίνωση εκλογώνγια ανάδειξη μελών του ΕΣΙ του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου

Ανακοίνωση

 

Εναρκτήρια συνάντηση του Διαμεσογειακού προγράμματος (ENICBC MED) ARTOLIO

Δελτίο Τύπου

ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ Τμήμα Ελαίας Καλαμάτας

Πραγματοποιήθηκε στις 29 Σεπτέμβρη διαδικτυακά λόγω των συνθηκών του COVID 19 το εναρκτήριο meeting του Διαμεσογειακού προγράμματος (ENICBC MED) ARTOLIO (Profitable and Sustainable artisanal olive oil industry in the Mediterranean), προϋπολογισμού 2,7 εκατομυρίων €. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά 10 φορείς από 7 Μεσογειακές χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κύπρο, Παλαιστίνη, Ιορδανία, και Ισραήλ). Στο πρόγραμμα για τα επόμενα 3 έτη θα πραγματοποιηθούν δράσεις σε όλες τις προαναφερόμενες χώρες και στη Μεσσηνία. Μεταξύ των δράσεων προβλέπονται και επιχορηγήσεις 80.000 € σε Αγρότες και Ελαιοτριβείς για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, από το τμήμα Ελαίας Καλαμάτας. Το επόμενο διάστημα θα εκδοθεί αναλυτική ανακοίνωση με τις προϋποθέσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή αγροτών και ελαιοτριβέων στο εν λόγω πρόγραμμα.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος
Κάτσαρης Παναγιώτης
Γεωπόνος Βιοτεχνολόγος

 

Newsletter

 

Ανακοίνωση εκλογών για την ανάδειξη ενός μέλους του ΕΣΙ του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου

Ανακοίνωση εκλογών για την ανάδειξη ενός μέλους του ΕΣΙ του Ινστιτούτου ΕλιάςΥποτροπικών Φυτών και Αμπέλου.

 

Ημερίδα για τα αρωματικά φυτά της Κρήτης

Δελτίο τύπου

Πρόσκληση - Πρόγραμμα

 

Νέο ερευνητικό έργο του ΙΕΛΥΑ SmartPP

Εγκρίθηκε για χρηματοδότηση το ερευνητικό έργο «Έξυπνα διαγνωστικά εργαλεία και βάση δεδομένων για την υποστήριξη της φυτοπροστασίας ακριβείας σε κηπευτικές καλλιέργειες της Κρήτης 'SmartPP'»

 

Ετήσια συνάντηση του έργου NT4D

Δελτίο τύπου για την συνάντηση

 

Προσδιορισμός ελαιοπεριεκτικότητας του ελαιόκαρπου για προγραμματισμό συγκομιδής

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ                               
Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου    Χανιά, 27-09-2019
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Προσδιορισμός ελαιοπεριεκτικότητας του ελαιόκαρπου για προγραμματισμό συγκομιδής

Το εργαστήριο Ελαιοκομίας του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, που εδρεύει στα Χανιά, ανακοινώνει ότι παρέχει στους παραγωγούς υπηρεσίες προσδιορισμού ελαιοπεριεκτικότητας του ελαιόκαρπου για να μπορούν να αποφασίσουν πότε είναι η κατάλληλη εποχή συγκομιδής. Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα παρέχει αποτελέσματα σε χρονική διάρκεια δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του δείγματος.
Ο βαθμός ωριμότητας του ελαιοκάρπου κατά τη συγκομιδή αποτελεί σημαντικό παράγοντα, τόσο για την ποσότητα όσο και για την ποιότητα του ελαιολάδου. Η κατάλληλη εποχή συγκομιδής διαφέρει από χρονιά σε χρονιά ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, το φορτίο καρποφορίας των δέντρων και άλλους παράγοντες οπότε δεν είναι σωστό να συγκομίζουμε την ίδια ημερομηνία κάθε χρόνο. Οι ελαιοπαραγωγοί, γνωρίζοντας την ελαιοπεριεκτικότητα σε κάθε χωράφι τους, έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν συγκομιδή την κατάλληλη χρονική περίοδο, συνυπολογίζοντας βέβαια και παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του ελαιόλαδου. Η καθυστερημένη συγκομιδή για αύξηση της ποσότητας ελαιόλαδου οδηγεί σε ποιοτική υποβάθμιση και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν προσφέρει ούτε σημαντική ποσοτική αύξηση οπότε πρέπει να αποφεύγεται.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 28210 83435 και στο e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it κυρία Χρυσή Σεργεντάνη.

 

Σεμινάριο “Προχωρημένο εργαστήριο χαρτογράφησης ζιζανίων ως εργαλείο της οικολογίας φυτών και της διαχείρισης ζιζανίων“

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, συμμετείχε ως εταίρος στον Σεμινάριο "Προχωρημένο εργαστήριο χαρτογράφησης ζιζανίων ως εργαλείο της οικολογία φυτών και της διαχείρισης ζιζανίων" που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά στις 16-18 Σεπτεμβρίου 2019. Η γλώσσα του Ανωτέρου Εργαστηρίου ήταν τα Αγγλικά.
Το Ινστιτούτο, συνέβαλε στις δράσεις του εργαστηρίου, με την διάθεση του αγροκτήματος με την Εθνική Συλλογή Εσπεριδοειδών για της ανάγκες της πρακτικής άσκησης των συμμετεχόντων. Στο σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Ινστιτούτου, Δρ. Ανδρέας Ντούλης, παρουσίασε τις ερευνητικές δραστηριότητες και τις αναπτυξιακές προοπτικές του Ινστιτούτου.
Κατά την πρακτική άσκηση του σεμιναρίου, ο Ερευνητής εσπεριδοειδών Δρ. Ζιώγας Βασίλειος, καλωσόρισε και ξενάγησε τους συμμετέχοντες στην Εθνική Συλλογή Εσπεριδοειδών του Ινστιτούτου ενημερώνοντας τους σχετικά με την ύπαρξη και τη σημασία της στην εσπεριδοκαλλιέργεια.
Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε ταυτοποίηση ζιζανίων που αναπτύσσονται στον χώρο της Εθνικής Συλλογής Εσπεριδοειδών του ΙΕΛΥΑ με την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών ενώ πραγματοποιήθηκε και επίδειξη πτήσης μη επανδρωμένου ιπτάμενου μέσου (drone) για τον σκοπό αυτό. Στα πλαίσια του σεμιναρίου τονίστηκε η ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και των ερευνητικών φορέων για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των μη ενδημικών ζιζανίων, μέσω της δημιουργίας ενός διεθνούς παρατηρητηρίου με τη συμμετοχή και του ΙΕΛΥΑ.

pic1

 

pic2

 

pic3

 

pic4

 

 

 

Διεθνής Ενημερωτική εκδήλωση στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ) σχετικά με το αρδευτικό νερό και την κλιματική αλλαγή

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τρίτη 3/9/2019 (ώρα 10:00 – 16:00), στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου στα Χανιά (αίθουσα Νικόλαος Ψυλλάκης) θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση στην οποία θα παρουσιαστούν νέες τάσεις στη διαχείριση του αρδευτικού νερού, στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής, με έμφαση στην ελαιοκαλλιέργεια. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν ως ομιλητές διακεκριμένοι Ερευνητές από Ερευνητικά Ιδρύματα του Ισραήλ και της Ιορδανίας [Agricultural Research Organization (ARO), Ισραήλ και National Agricultural Research Center (NARC), Ιορδανία], καθώς και η ερευνητική ομάδα του ΙΕΛΥΑ. Ενδεικτικά, θα παρουσιαστούν οι νέες τάσεις στην εφαρμογή ελλειμματικής άρδευσης στην ελιά, νέες τεχνολογίες για τον καθορισμό του υδατικού στρες των ελαιοδένδρων, αποτελέσματα από την χρήση αστικών αποβλήτων και κατσίγαρου σε ελαιώνες και θέματα που αφορούν τη χρήση νερού χαμηλής ποιότητας για την άρδευση της ελιάς. Το αναλυτικό πρόγραμμα των παρουσιάσεων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΙΕΛΥΑ (www.nagref-cha.gr). Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα και θα είναι ανοιχτή για το κοινό.

Πρόγραμμα εκδήλωσης

 

Επίσκεψη της διοίκησης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στο Iνστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου για πιστοποιημένο φυτωριακό υλικό ελιάς

Επίσκεψη της διοίκησης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στο Iνστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών
Φυτών και Αμπέλου για πιστοποιημένο φυτωριακό υλικό ελιάς

Δελτίο τύπου

Επίσκεψη ΕΛΓΟ για δτ

 

Ενημερωτική εκδήλωση στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου σχετικά με τη χρήση του εργαλείου SQAPP για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων γεωργικών εδαφών

Δελτίο τύπου

Πρόγραμμα εκδήλωσης

 

Βράβευση για το καλύτερο έργο στην Ευρώπη στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου

Best life projects 2019

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βράβευση για το καλύτερο έργο στην Ευρώπη στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου
Το έργο oLIVE-CLIMA του χρηματοδοτικού εργαλείου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο συμμετείχε το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου των Χανίων ως συντονιστής του ερευνητικού έργου, κέρδισε το πρώτο βραβείο ως το καλύτερο έργο στην Ευρώπη στην κατηγορία «Κλιματική Αλλαγή». Η βράβευση έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες στις 16 Μαΐου 2019.
Το έργο LIFE oLIVE-CLIMA «Εφαρμογή νέων καλλιεργητικών πρακτικών στην Ελαιοκομία με στόχο τον περιορισμό της Κλιματικής Αλλαγής» είχε σαν αντικείμενο τη μετατροπή της ελαιοκαλλιέργειας σε ένα εργαλείο αντιμετώπισης / διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής, μετριάζοντας το φαινόμενο και βοηθώντας τους αγρότες να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Αυτό έγινε από την μία μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την καλλιέργεια της ελιάς και από την άλλη μέσω της αύξησης της δέσμευσης αερίων του θερμοκηπίου από την ατμόσφαιρα στα φυτά και στο έδαφος του ελαιώνα. Το έργο πέτυχε πλήρως τους πολλαπλούς στόχους του. Ο σημαντικότερος από αυτούς ήταν η ενίσχυση της μακροπρόθεσμης αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στο έδαφος μέσω της αύξησης οργανικής ουσίας και της βελτίωσης της γονιμότητας του εδάφους με ταυτόχρονη μείωση της ανάγκης για χημικά λιπάσματα.
Το έργο ξεκίνησε το 2012 και ολοκληρώθηκε το 2017 σε συνεργασία με τρείς ομάδες ελαιοπαραγωγών, την ΕΑΣ Πεζών Ηρακλείου, την ΕΑΣ Μεραμβέλου Λασιθίου και την ομάδα παραγωγών ΝΗΛΕΑΣ Μεσσηνίας. Συμμετείχαν επίσης το Πανεπιστήμιο Βασιλικάτα από την Ιταλία, η Ανατολική AE, ο Αγρότυπος και η ΡοδαξΑγρο.
Η επιτυχημένη συνεργασία του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου με αγροτικούς φορείς συνεχίζεται στο νεότερο έργο LIFE Agroclimawater, όπου, από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων συμμετέχει η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πλατανιά.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.nagref-cha.gr

 

Νέο ερευνητικό έργο για την κλιματική αλλαγή στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου

elgo

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ                             Χανιά, 29-3-2019
Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ΛΕΩΦ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 167, 73134 ΧΑΝΙΑ , ΤΗΛ.: 28210 83410, FAX: 28210 83439

 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Μετά την επιλογή του έργου Oliveclima στα 5 πιο καινοτόμα, εμπνευσμένα και αποτελεσματικά στην κατηγορία «Κλιματική Αλλαγή» σε όλη την Ευρώπη, το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου στα Χανιά συμμετέχει σε μία νέα ερευνητική συνεργασία με τίτλο «FREECLIMB – Προσαρμογή οπωροφόρων δενδρωδών καλλιεργειών της Μεσογειακής λεκάνης στη κλιματική αλλαγή», το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος PRIMA (http://prima-med.org/). Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια συνάντηση του τριετούς αυτού έργου, στις 1-2 Απριλίου, στο Μαρόκο.
Το FREECLIMB προωθεί την ανάπτυξη έξυπνων και αειφόρων γεωργικών συστημάτων στη Μεσόγειο για τη διατήρηση των φυσικών πόρων και την αύξηση της απόδοσης της γεωργικής παραγωγής. Το έργο περιλαμβάνει 15 εταίρους από 9 χώρες της Μεσογείου και 6 διαφορετικές καλλιέργειες (ελιά, αμπέλι, εσπεριδοειδή, ροδακινιά, βερικοκιά και αμυγδαλιά). Ο βασικός στόχος του έργου είναι η διεύρυνση της διαθεσιμότητας γενετικού και βελτιωτικού υλικού και η επαναξιολόγηση τοπικών ποικιλιών ανθεκτικών στα προβλεπόμενα μελλοντικά κλιματικά σενάρια για την περιοχή της Μεσογείου. Το έργο θα επικεντρωθεί σε βασικούς ιδεοτύπους που θα αναπτυχθούν σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους με κύριο στόχο την παροχή μιας σειράς εργαλείων ικανών να επιταχύνουν τη δημιουργία, τον εντοπισμό και την εκμετάλλευση ανθεκτικών ποικιλιών.
Για το σκοπό αυτό, το έργο θα επικεντρωθεί στους ακόλουθους ειδικούς στόχους:
- χαρακτηρισμός, εκμετάλλευση και επιλογή ποικιλιών προσαρμοσμένων σε μια σειρά αγρο-οικολογικών συνθηκών και καλλιεργητικών πρακτικών
- ανάλυση της γενετικής βάσης των χαρακτηριστικών / διαδικασιών που συνδέονται με την αειφορία και την ανθεκτικότητα των φυτών σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην αλληλεπίδραση περιβάλλοντος και καλλιεργητικών πρακτικών
- μελέτη του μοριακού, βιοχημικού και φυσιολογικού υποβάθρου υπεύθυνου για την προσαρμογή των φυτών σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες και σε βιοτικές/αβιοτικές καταπονήσεις.
- αύξηση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων επιλογής, μέσω της ανάπτυξης και της εφαρμογής εργαλείων γονιδιωματικής.
- μεταφορά των αποτελεσμάτων του προγράμματος μέσω δράσεων κατάρτισης και διάδοσης ειδικότερα στους βελτιωτές (με επίκεντρο τους νέους επιστήμονες), τους φυτωριούχους, τους παραγωγούς και τους ενδιαφερομένους φορείς.
Για περισσότερες πληροφορίες: https://sites.unimi.it/primafreeclimb/home/ 

 

Επίσκεψη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο ΙΕΛΥΑ

Την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σταύρου Αραχωβίτη στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ) στα Χανιά. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η συμμετοχή σε συνάντηση με εκπροσώπους Φορέων της Ομάδας Εργασίας της Αντιπεριφέρειας Χανίων για την καλλιέργεια του αβοκάντο. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν οι βουλευτές Χανίων κα Β. Βαγιωνάκη και κ. Α. Μπαλωμενάκης, και ο Διευθυντής του Ινστιτούτου, Δρ. Ανδρέας Ντούλης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε σύντομη παρουσίαση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί αβοκάντο, από τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού Παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων Χανίων, κ. Γ. Καλλιτεράκη, καθώς και των κύριων δραστηριοτήτων της Ομάδας Εργασίας από τον γεωπόνο της ΔΑΟΚ Χανίων κ. Ν. Παπαδαντωνάκη, δίνοντας έμφαση σε τρέχοντα ζητήματα που απαιτούν άμεση στήριξη και ενέργειες από το ΥΠΑΑΤ. Τέλος, εκ μέρους της ερευνητικής ομάδας του Ινστιτούτου, έγινε παρουσίαση από τον Αναπληρωτή Διευθυντή του ΙΕΛΥΑ Δρ. Γ. Ψαρρά των βασικών θεμάτων όπου πρέπει να εστιαστεί η έρευνα για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια, σε συμφωνία με τις προτεραιότητες που έχουν καθοριστεί από την Ομάδα Εργασίας. Οι άξονες δράσης που παρουσιάστηκαν, μεσοπρόθεσμα καλύπτουν τα σπουδαιότερα προς επίλυση θέματα, ενώ μακροπρόθεσμα θέτουν τις βάσεις για μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας της καλλιέργειας στις τοπικές συνθήκες της Κρήτης και προστασία της από δυνητικούς κινδύνους που σχετίζονται με την φυτοπροστασία.

Ο Υπουργός τόνισε τη σημασία της καλλιέργειας του αβοκάντο για την περιοχή των Χανίων, την σημαντική συνεισφορά της στο εισόδημα των παραγωγών που ασχολούνται με αυτή και την αναγνώρισε ως ένα από τα καλά παραδείγματα εισαγωγής μιας νέας καλλιέργειας στη χώρα. Τέλος, επισήμανε την ανάγκη στήριξης των ερευνητικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το αβοκάντο, ως συνέχεια του σημαντικού έργου που έχει επιτελέσει στο παρελθόν το Ινστιτούτο.

 

yp1

 

yp2

 

Το έργο Oliveclima υποψήφιο για βράβευση στα LIFE AWARDS 2019 & CITIZEN AWARD 2019

Το έργο Oliveclima υποψήφιο για βράβευση στα LIFE AWARDS 2019 & CITIZEN AWARD 2019 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Το έργο oLIVE-CLIMA, στο οποίο συμμετέχουν από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου και το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων, επιλέχθηκε μέσα στα 15 καλύτερα έργα σε όλη την Ευρώπη και είναι υποψήφιο για βράβευση στις κατηγορίες «Περιβάλλον», «Φύση» και «Κλιματική Αλλαγή». Τα βραβεία θα ανακοινωθούν στις Βρυξέλλες στις 16 Μαΐου 2019.
Επίσης, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν διαδικτυακά για βράβευση το έργο που είναι κατά τη γνώμη τους το καλύτερο μεταξύ των 9 προκριθέντων από τα Εθνικά Σημεία Επαφής του προγράμματος LIFE.
Δείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.oliveclima.eu/en/

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

Page 1 of 4
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www