Συνάντηση προγράμματος HYDROFLIES στο Ινστιτούτο

Τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων η συντονιστική συνάντηση των εταίρων του προγράμματος «Ορθολογική Διαχείριση Βιοτικών και Αβιοτικών Παραμέτρων σε Υδροπονική Καλλιέργεια Τομάτας και Μαρουλιού» ("HYDROFLIES"). Το HYDROFLIES εντάσσεται στο πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου 2007-2013 (INTERREG) και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Βασική δραστηριότητα του προγράμματος αποτελεί η ανάπτυξη κλειστών συστημάτων υδροπονίας σε 2 πρότυπα θερμοκήπια στην Κρήτη και ενός στην Κύπρο, για καλλιέργεια τομάτας και μαρουλιού, με σκοπό να λειτουργήσουν ως πιλοτικές μονάδες για την ενημέρωση και εκπαίδευση παραγωγών στη χρήση των συστημάτων. Παράλληλα, θα αναπτυχθεί σύστημα μαζικής εκτροφής δύο ωφελίμων εντόμων για την καταπολέμηση σημαντικών εχθρών στην καλλιέργεια των λαχανικών υπό κάλυψη (Tuta absoluta, αλευρώδεις, αφίδες κλπ), με απώτερο στόχο την μείωση της χρήσης αγροχημικών, ενώ θα βελτιστοποιηθεί η διαχείριση του συστήματος για μείωση της συγκέντρωσης νιτρικών στα υπό μελέτη λαχανικά. Τέλος, σημαντικά παραδοτέα αποτελούν η σύνταξη ενός οδηγού υδροπονίας που θα είναι διαθέσιμος στους παραγωγούς, καθώς και οι εκπαιδεύσεις παραγωγών στη χρήση υδροπονικών συστημάτων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εντός του 2013.
Στο Πρόγραμμα, εκτός από το Ινστιτούτο, συμμετέχουν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (συντονιστής), το ΜΑΙΧ, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και ο Δήμος Πολεμιδιών.
 

Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ελαιολάδου
oliveoil lab

nt4d

service el

Olive FruitΕνημερωτικά φυλλάδια

Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www