Ενημερωτική εκδήλωση στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου σχετικά με τη χρήση του εργαλείου SQAPP για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων γεωργικών εδαφών

Δελτίο τύπου

Πρόγραμμα εκδήλωσης

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www