Παρουσίαση του Ινστιτούτου στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Την Τετάρτη 15 Μαρτίου οι ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ήταν το αντικείμενο συνάντησης του ερευνητή Γιώργου Κουμπούρη με τον κ. Παναγιώτη Χατζηνικολάου στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Παρουσιάστηκαν οι δράσεις του Ινστιτούτου και ο τρόπος με τον οποίο ερευνητικά αποτελέσματα και καινοτομίες μεταφέρονται στην πράξη, προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής και συμβάλουν στη βελτίωση της πρωτογενούς παραγωγής και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκφράστηκε για τις δράσεις κατάρτισης του αγροτικού κοινού που υλοποιούνται σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

IOSV GSRT

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www