Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 840/13068/08-03-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απόφαση ΔΣ 06η /13-04-2021 θέμα 43 του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Αφορά: την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 840/13068/08-03-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου: (Οικονομικών Επιστημών ΠΕ), για τις ανάγκες του Έργου: «Τεχνική υποστήριξη στη διαχείριση και διοίκηση των Ευρωπαϊκών Έργων του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου – E-PER » με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Γεώργιο Ψαρρά Κύριο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ στα Χανιά.

 

new Logo

GoCitrus

ΕΣΠΑ-logo

 

  deficit-logoSmartPP

nt4d

Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ελαιολάδου
oliveoil lab

service el

Olive FruitΕνημερωτικά φυλλάδια

Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www