Προκυρήξεις-Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΓΕΩΠΟΝΟ ΠΕ LIFE/ AgroClimaWater

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Έντυπο υποβολής πρότασης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΧΗΜΙΚΟ ΠΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Έντυπο υποβολής πρότασης

 

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης και ανάρτηση πίνακα κατάταξης για την αριθμ. 1297/28-09-2016 ΠΕΕ για 1 Γεωπόνο ΠΕ

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης και ανάρτηση πίνακα κατάταξης για την αριθμ. 1297/28-09-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 1 Γεωπόνο ΠΕ

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ - ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΛΙΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Προκήρυξη

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ARIMNET

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Έντυπο υποβολής πρότασης

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την συγκομιδή - εκποίηση ελιών ΧΑΝΙΑ

Προκήρυξη

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την συγκομιδή - εκποίηση ελιών ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Προκήρυξη

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ OLIVECLIMA

Το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου στα Χανιά ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με  1 Γεωπόνο ΠΕ στο πρόγραμμα OliveCLima  με μεταπτυχιακό έως 30-9-2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Έντυπο υποβολής πρότασης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΟ ΠΕ

Πρόσκληση

Έντυπο υποβολής πρότασης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΓΕΟΠΟΝΟ ΤΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Έντυπο υποβολής πρότασης

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Προκήρυξη

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ (ΑΜΠΕΛΟΥ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ)

Προκήρυξη διαγωνισμού

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Προκήρυξη

Έντυπα

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΕΛΥΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Έντυπα

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Έντυπα

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Έντυπο υποβολής πρότασης

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΙΩΝ (ΧΑΝΙΑ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Έντυπα διαγωνισμού

 

Μειοδοτικός διαγωνισμός για προμήθεια συναγερμού

Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για προμήθεια συναγερμού

Σχέδια προσφοράς

 

Πίνακας κατάταξης για την αριθμ. 557/01-04-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένα Γεωπόνο Π.Ε.

Απόφαση έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης και ανάρτηση πίνακα κατάταξης για την αριθμ. 557/01-04-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για  ένα Γεωπόνο Π.Ε. στο πρόγραμμα ANADIAG

Απόφαση

 

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την επισκευή των τουαλετών

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΑ» σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. : 553/07-04-2016 ΑΔΑ:ΩΔ82ΟΞ3Μ-

ΚΧΠ απόφαση της Δ/ντριας, ανακοινώνει ότι προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επισκευή των τουαλετών στους χώρους του κτιριακού συγκροτήματος του Ι.ΕΛ.Υ.Α. – Τ.Α.Λ.Α.Φ. στο Ηράκλειο με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου του ανωτέρου έργου.

 

Προκήρυξη

Έντυπα υποβολής

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 2 από 3
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www