Ινστιτουτο Ελιας & Υποτροπικων Φυτων Χανιων

ktirionew2

Το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων το οποίο ανήκει στην Γενική Διεύθυνση Αγροτικής 'Ερευνας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού "ΔΗΜΗΤΡΑ", άρχισε την οργανωμένη δραστηριότητά του το 1962, οπότε λειτούργησε για πρώτη φορά ως Σταθμός Γεωργικής Έρευνας.

Σήμερα ύστερα από συνεχείς βελτιώσεις, επεκτάσεις και αναβαθμίσεις τόσο στη βασική υποδομή όσο και στον εργαστηριακό εξοπλισμό και χάρη στις προσπάθειες του προσωπικού του εξελίχθηκε σ' ένα από τα καλύτερα περιφερειακά ιδρύματα αγροτικής έρευνας της χώρας. Αυτό δείχνει και η βράβευσή του το Δεκέμβρη του 2001 από την Ακαδημία Αθηνών.

Με τη σύγχρονη εργαστηριακή υποδομή και το αξιόλογο ανθρώπινο ερευνητικό και επιστημονικό δυναμικό που διαθέτει συμβάλει σημαντικά στην υλοποίηση των γενικών και ειδικών στόχων της εθνικής αλλά και ευρωπαϊκής αγροτικής έρευνας. Επιπλέον, Βοηθά στην μεταφορά και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνογνωσίας στην αγροτική παραγωγή και συνδράμει στην επίλυση τοπικών προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα.

Η λειτουργία του Γραφείου Παροχής Υπηρεσιών συμβάλλει στην κάλυψη των απαιτήσεων της σύγχρονης γεωργίας για ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία του αγρότη, του καταναλωτή και του περιβάλλοντος.

Η εφαρμογή των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής στις συμβατικές και οικολογικές φυτείες του Ινστιτούτου το έχει καταστήσει φάρο μεταλαμπάδευσης της σύγχρονης τεχνογνωσίας για την συμβατική και οικολογική γεωργία.

Δρ. Δημήτριος Ι. Βακαλουνάκης
Διευθυντής

 
Developed by: Dionissis Efstathiou: @ | www